Videoblogg

Anne-Marie Boman från Gävle

Peter Thyr från Gävle

Petra Mossberg från Gävle

Felicia Walldén från Hedesunda

Eva Löfqvist från Gävle

Videobloggen, här pratar vi sopor!

Under kampanjens gång kommer vi intervjua både experter och vanliga människor om hur de gör för att minska mängden sopor.