Om kampanjen

TÄNK FÖRE.

Varför tycker vi att du skall slänga mindre sopor?

Allt mer sopor slängs. Att minska mängderna genom att shoppa smart gör en insats för miljön. Med den här kampanjen vill vi få dig att tänka till på hur du på bästa sätt själv kan vara med och bidra till att minska avfallet.

Ursprunget i kampanjen är ett EU-direktiv om avfallshanteringen. Där beskrivs hur avfall ska tas om hand.Det gäller att i första hand förebygga avfall, därefter återanvända saker, återvinna, energiutvinna och i sista hand deponera sopor.

Vi hoppas att du här kan få några tips och idéer hur du på bästa sätt kan göra så att dina sopor blir mindre. För om vi skall nå fram till målet att minska mängden sopor behöver vi alla fundera ett varv till på hur vi själva agerar när vi handlar och konsumerar.

Vi behöver helt enkelt Tänka före.